Vyökokeet

Vyöarvojärjestelmä

Japanilaisiin kamppailulajeihin on vakiintunut taitotasoa mittaavaksi järjestelmäksi lajien harjoittajien kyū- ja dan-arvot. Näitä tasoja puolestaan kutsutaan vakiintuneesti vyöarvoiksi. Useimmissa budolajeissa harjoittajan vyöarvo määrää hänen käyttämänsä vyön värin. Vyöarvot ja niitä vastaavat värit eroavat useimpien lajien kesken, joten vyön väri yksin ei kerro paljoakaan kantajansa kokemustasosta.

Kyū-arvojen alin taso on lajiriippuvainen, taidossa aloittelijat saavat ilman vyökoetta arvon alkavat 7. kyū. Aloittelijoiden lisäksi 7. kyū pitää sisällään myös juniorien vyöarvot. Muiden lajien tapaan kyū-arvoissa siirrytään kokemuksen myötä lähemmäksi 1. kyūta, jonka jälkeen seuraava arvo on shodan eli 1. dan. Dan-arvoissa suurempi luku merkitsee kokeneempaa budokaa, siis päinvastoin kuin kyū-arvoissa.

Taidossa vöiden värit ovat valkoinen (7. kyū), sininen (6.–5. kyū), vihreä (4.–3. kyū), ruskea (2.–1. kyū) ja musta (dan-arvot). Sama värien arvojärjestys esiintyy myös juniorien vyökoejärjestelmässä 7. kyūn alla.

Vyökokeiden puoltaminen ja hyväksyminen

Taidossa vyöarvojen suorittamista valvoo Dan-yhdistys. Yhdistys tarkastaa vyökokelaan edellytykset vaihtelevalla tarkkuudella, riippuen haettavasta arvosta. Tässä prosessissa avustavat yhdistyksen asettamat seurojen vyökoepuoltajat seuraavasti:

 • Juniorien vyökokeet seura saa järjestää itse. Seuran vyökoetta valvoo vyökoepuoltaja tai hänen osoittamansa opettaja/ohjaaja. Juniorin uusi vyöarvo astuu voimaan vyökokeen valvojan hyväksynnällä.
 • Kyū-arvot suoritetaan Dan-yhdistyksen järjestämissä vyökokeissa. Ennen kokeeseen osallistumista vyökokelaan on saatava vyökoepuoltajan lupa osallistua, ja hänen on osallistuttava seuran järjestämään vyökoekatselmukseen. Seura järjestää omat vyökoekatselmuksensa ja niissä vyökoepuoltaja tarkistaa, että kokelas todella täyttää uuden vyöarvonsa vaatimukset. Uusi vyöarvo astuu voimaan Dan-yhdistyksen vyökokeen valvojan hyväksynnällä.
 • 1. danin koe suoritetaan Dan-yhdistyksen järjestämällä Dan-leirillä. Tätä arvoa hakeva tarvitsee vyökoepuoltajan luvan osallistua vyökokeeseen, ja lisäksi myös Dan-yhdistys tarkistaa kokelaan edellytykset. Dan-yhdistys päättää vyökokeen ja muiden suoritusten hyväksynnästä.

Espoon Taidon vyökoepuoltaja on seuran pääopettaja Antti Nevas. Käytännössä muutkin danit tarkkailevat harjoitteluasi ja kertovat, milloin olet valmis suorittamaan vyökokeen.

Juniorien vyöarvot

Juniorien vyöarvo on kyū-järjestelmässä 7. kyū. Eri tasoja merkitään juniorien järjestelmässä raitavöillä ja mon-merkeillä. Raitavyöt ovat pohjaväriltään valkoisia ja niiden läpi kulkee pituussuunnassa värillinen raita; poikkeuksena kuitenkin ensimmäinen vyö, joka on kokovalkoinen. Kunkin vyökokeen suoritettuaan juniori saa vyöhönsä mon-merkin, tai jos vyössä on jo merkki, vyö korottuu seuraavan tason väriseksi ilman mon-merkkiä. Koska jokaisesta väristä (5 kpl) on mon-merkitön ja -merkillinen taso, juniorien vyöjärjestelmässä on 10 tasoa.


Valkoinen vyö
Valkoinen vyö + mon
 • Oman salin säännöt
 • Seiretsu
 • Jännehyppy
 • Tukkipyörintä
 • Mae-geri
 • Tsuki ja soto-uke
 • Nukitet sivulle ja eteen
 • Chūdan-gamae
 • Hantai
Sinivalkoinen raitavyö
 • Karhukävely
 • Rapukävely
 • Varsahyppy (eli nidangeri-ponnistus)
 • Kō-soku
 • Ten-soku
 • Gen-soku
 • Ka-soku
 • Untai eji-zuki
 • Untai shōmen-gerizuki
Sinivalkoinen raitavyö + mon
 • Kuperkeikka
 • Yhdellä jalalla hyppiminen
 • Sentai chokujō-zuki
 • Untai shōmen-gerizuki
 • Hentai ebigeri
 • Fukuteki chūdan-gamaesta
Vihervalkoinen raitavyö
 • Pikku-sokuten
 • Vauhditon pituushyppy
 • Gedan-gamae hantai
 • Happō-gamae chūdan-gamaesta
 • Ka-soku + untai nidan-geri
 • Tentai hai-zenten-zuki
Vihervalkoinen raitavyö + mon
 • Kottikärrykävely parin kanssa
 • Vaaka ja polvivaaka
 • Nengipyörintä
 • Sentai chokujō-zuki nidan
 • Untai shōmen-gerizuki + hentai ebigeri
 • X-kierto
Ruskeavalkoinen raitavyö
 • Keräkeinunta
 • Manji-vaappu (manjigerin väistö, puolelta toiselle jatkuvana)
 • Sō-soku, in-soku, tsui-soku, tai-soku
 • Fukuteki + untai nidan-geri + nukitet sivulle ja eteen
 • Ten-soku + hentai senjō-geri
 • Pikku-sokutengeri
Ruskeavalkoinen raitavyö + mon
 • Käsilläseisonta avustettuna
 • Bakuchu-tyylinen kerähyppy avustettuna
 • Ka-soku + sentai kaijō-geri
 • Seino + nukitet sivuille ja eteen
 • Sentai chokujō-zuki nidan + untai shōmen-gerizuki + hentai ebigeri
Mustavalkoinen raitavyö
 • Jännehyppy, puoli kierrettä
 • Jodan-gamae hantai
 • Parin kanssa gen-ka-ten-kō (kōbō-liikkuminen)
 • Untai oshi-kuzushi
 • Hentai manji-geri
 • Kōten + fukuteki + chūdan-gamae
Mustavalkoinen raitavyö + mon
 • Silta
 • Iso sokuten (jalat käyvät lantion yläpuolella)
 • Shazenten
 • Sentai chokujō-zuki + tai-soku kääntyen 180 astetta + sentai chokujō-zuki
 • Untai nidan-geri + tsui-soku + hentai senjō-geri

Nuorten ja aikuisten vyöarvot

Nuorten ja aikuisten vyöarvojärjestelmä sisältää kaikki kyū- ja dan-arvot. Kyū-arvot sekä niitä vastaavat värit ja vyökokeet eivät kuitenkaan etene aivan suoraviivaisesti:

 • 7. kyūlla (valkoinen vyö) suoritetaan koe 6. – 5. kyūlle (sininen vyö)
 • 6. – 5. kyūlla suoritetaan koe 4. – 3. kyūlle (vihreä vyö)
 • 4. – 3. kyūlla suoritetaan koe 2. kyūlle (“alempi” ruskea vyö)
 • 2. kyūlla suoritetaan koe 1. kyūlle (“ylempi” ruskea vyö).

Vyöarvo
Vyökoesuoritukset
Muut vaatimukset
7. kyū
6.–5. kyū
 • Sen-hōkei
 • Jōdan no kobo
  (Gen-ka-ten-ko)
4.–3. kyū
 • Un-hōkei
 • Chūdan no kobo
  (Kō-ten-gen-ka)
 • Molemmat sen-hōkeit
2. kyū
 • Hen-hōkei
 • Gedan no kobo
  (Gen-ten-kō-ka)
 • Vähintään 13 vuoden ikä
 • Molemmat un-hōkeit
1. kyū
 • Nen-hōkei
 • Gedan no kobo
  (Gen-ka-sō-in-kō-ten)
 • Vähintään 15 vuoden ikä
 • Molemmat hen-hōkeit
1. dan
 • Nen-hōkei
 • Jissen
2. dan
 • Ten-hōkei
 • Jissen
 • Minimiaika 24kk
 • Suorittanut tuomarikoulutuksen
 • Osallistunut Taidon teoria -leirille
 • Ei enää tarvitse seuran vyökoepuoltajan hyväksyntää
3. dan
 • Ten-hōkei
 • Jissen
 • Minimiaika 36kk
 • Osallistunut Taidon teoria -leirille
4. dan
 • Tensei no hōkei
 • Jissen
5. dan
 • Chisei no hōkei
 • Jissen
 • Minimiaika 60kk
 • Ohjannut Taidon teoria -leirin tai teemaleirin
 • Kokeeseen vain dan-yhdistyksen kutsusta